• ICE Industrial Water Softener System for Cooling Tower Source Water

    ICE Industrial Water Softener System สำหรับ Cooling Tower Source Water

    การทำให้น้ำอ่อนเป็นกระบวนการกรองน้ำที่ใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อขจัดแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมออกจากน้ำเพื่อป้องกันการสะสมในท่อและเครื่องใช้ต่างๆ กระบวนการนี้มักใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์จัดการน้ำ